ENERGIEFFEKTIVITET

ET BEREGNINGSEKSEMPEL

Lige fra begyndelsen har NORD DRIVESYSTEMS valget at lave energibesparende drev med særligt energieffektive motorer, næsten tabsfrie gear og drevelektronik med energibesparende funktioner. Dette giver ikke kun en økonomisk, men også en miljømæssig gevinst - da mindre energiforbrug også betyder mindre påvirkning af miljøet.

Case studies for energieffektive drevløsninger

Find further information under www.nord.com
Energioptimeret drevenhed Variable parametre Normal drevenhed
84
Virkningsgrad motor i % 76,2
96 Virkningsgrad gear i % 89
2880 Pris pr. enhed i Kr. 2820
2.890.000 Årlig energiforbrug i kWh 3.475.000
585.000 Årlige besparelser i kWh
2.602.500,- Årligt energiforbrug i Kr. 3.127.500
525.000,- Årlige besparelser i Kr. -
285 Tilbagebetalingstiden for den højere købspris i timer -

(Energiomkostninger kWh: 0,90 Kr./Driftstimer: 5,000/Antal drevenheder: 500)

Effektivitet

INTELLIGENT ENERGIUDNYTTELSE

  • Effektoptimerede motorer (IE2/IE3)
  • Automatisk strømoptimering
  • Automatic flux optimisation
  • Energibesparende knowhow: øget effekt ved 87 Hz-drift